İnsani gelişmişlikte neredeyiz?

Birleşmiş Milletler her yıl tüm Dünyadaki ülkeleri kapsayan bir İnsani Gelişmişlik Raporu

yayınlıyor.2015 Yılına ait rapor geçenlerde yayınlandı.

Ekli makalede bu raporu yorumlamaya çalıştım:

http://www.onlemdergisi.com.tr/insani-gelismislikte-neredeyiz/

TOP