Ne Yapıyoruz?

İş Güvenliği alanında  odaklandığımız temel alanlar:

Proses Güvenliği ve Büyük Kaza Önleme

Kantitatif risk analizi (Seveso III gereklerine göre)

JSA/FMEA/Hazop/LOPA/Bow-Tie,Dow Endeksi gibi işe özel metotların kullanımı

SIL seviyesinin belirlenmesi ve sistem tasarımı

 

Makine Risk Değerlendirmesi

Makina risk analizi (TS EN 12100' ve TS EN 13849’ a göre)

Makine koruyucuları değerlendirme, iyileştirmesi (İlgili standartlara göre)

Makine güvenliği prosedürleri hazırlama

Makine Bakım ve Varlık Yönetimi

Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) uygulama (SAE JA 1011/1012 standardına göre)

Bakım risk değerlendirmesi (Hata Türü, Etkileri ve Kritiklik analizi -FMECA)

Kilitle-etiketle (LOTO) sistemi kurulması

Varlık yönetimi sistemi kurulumu ve denetimi

-Önleyici Bakım

-Planlama ve İş Emri Hazırlama

-Yedek Parça Yönetimi

-Arıza Kök Neden Analizi

 

Yangın ve Patlamadan Korunma

Yangın ve patlamadan korunma danışmanlığı,

Yangın ve patlama risk analizi (Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği,NFPA ve VDS standartlarına göre)

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama (TS-EN 60079,DGUV 113-001’e göre)

 

Spesifik Güvenlik Konuları

İş Sağlığı ve Güvenliği yasal uyumluluk kontrolleri

Zarar yönetimi değerlendirmeleri ve sigorta profesyonellerine yardım hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hertürlü bilgiye erişim ve araştırma raporu hazırlama

Prosese özel güvenlik eğitimleri

 Bu hizmetleri gerçekleştirirken,işyerindeki bilgi gizliliğini koruyarak hayati tehlikeler dışında işin normal akışını olabildiğince aksatmamak, verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak ilkelerine bağlı kalarak çalışıyoruz.

 

İş Güvenliği ve Bakım Yöntemlerine yönelik eğitimlerimiz için lütfen TIKLAYINIZ.

TOP