HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

Yılların deneyimi ve birikimini A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak endüstriyel tesislere uyguluyor, mantıklı ve uygulanabilir çözümler sunuyoruz. Odaklandığımız işkolları: kimya,petrokimya ve metal sektörleri

 Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri

işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.

Makine, Ekipman, Cihaz Güvenliği

Makine, Ekipman, Cihaz Güvenliği

Bir makine veya proseste risk azaltma faaliyeti tasarım aşamasından başlamalıdır.Risk analizinde belirlenen riskleri azaltmak için en önemli aşama ,makine veya prosesi mümkün olduğunca “özünde güvenli” hale getirmeye çalışmaktır.

Yangından korunma danışmanlığı

Yangından korunma danışmanlığı

Yangın ve patlama risk değerlendirmesi, yangın senaryolarının oluşturulması, uygun sistem seçimi ve yangına karşı alınması gereken önlemler konusunda müşterilerimize uluslararası standartta danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tesis ve Bina Bakım Uygulamaları

Tesis ve Bina Bakım Uygulamaları

Konusunda gereken eğitimleri almış teknik personellerle, tüm elektrikli ve mekanik sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz olarak çalışmaları için gereken koruyucu, önleyici bakımların yapılarak, bu alandaki risklerin ortadan kaldırılmasını hedefleriz.

Yasa ve standartlara uyum

Yasa ve standartlara uyum

Günümüzde her kuruluş ya iş ortağının taleplerini ya kendi kurumsal kurallarını ya da yerel veya uluslararası yasal yükümlülükleri yerine getirme mecburiyeti içinde... Uyum tetkik hizmetimiz ve buna uygun yazılımımızla sizlere bu konuda tetkik ve raporlama desteği sunuyoruz!

İş Güvenliği Denetimleri

İş Güvenliği Denetimleri

Kuruluşunuzu A dan Z ye iş güvenliği ve yasal uyumluluk konularında denetliyor,çözüm seçenekleriyle birlikte kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. Denetim işyerinize özel hazırlanmış bir kontrol listesi ile yapılıyor ve puanlanıyor. Böylece gelişim izlenebilir hale geliyor

Farklı Bir Danışmanlık

İş Güvenliği denetimi var, sürpriz yok

Kuruluşunuzdaki iş güvenliği sizi tatmin ediyor mu?  Bütün riskleriniz kabul edilebilir seviyede mi ? İyileştirmeye açık alanlarınız neler ? İş güvenliği notunuz nedir? Tecrübeli uzmanlarımız tarafından hazırlanmış size özel iş güvenliği auditi bu sorularınıza yanıt veriyor, aynı zamanda alternatifli çözümler sunuyor.

Kem aletle kemâlat olmaz : Makine Güvenliği

Makine, ekipman ve cihaz Güvenliği sağlanmadan iş güvenliğinden bahsedilemez.

Yeni bir makine veya hat devreye alırken tasarımcıdan bağımsız bir 3. taraf doğrulaması yapıyor veya mevcut ekipmanlarınızın güvenlik seviyesini değerlendiriyoruz. Konusunda uzman elektronik ve makine  mühendislerimiz riskleri belirliyor, raporluyor ve mantıklı ve uygulanabilir koruma alternatifleri öneriyor, güvenlik prosedürlerinizi oluşturuyor.

Yangın ve Patlama risklerinde son pişmanlık çok pahalıdır

Yeni yatırım yaparken yangın ve patlama risklerine  karşı hazırlıklı mısınız?  Mevcut prosesleriniz bu risklerden mantıklı değişiklerle nasıl korunabilir ? Yangın ve patlama riskleriniz bu konuda uluslararası sertifikasyona sahip uzmanlarımız tarafından proje başlangıcından itibaren değerlendiriliyor ve optimum çözümler sunuluyor ve patlamadan korunma dokümanı ile raporlanıyor.

Ne kadar bakım yeterli bakımdır?

Bakım masraflarınız maliyetleriniz içinde ne kadar yer tutuyor ? Bakımlarınız gerçekten risklerinizi önlüyor mu ? Bakım kadronuz yeterli mi ? Ya bakım hizmeti aldığınız firmalar ?

Bakım işlerinizi tepeden tırnağa kontrol ediyor ve optimum bakım periyotları içeren bakım planları hazırlıyoruz. Pilot uygulamalarını yaparak ekipman ömrünü arttırırken riskleri minimuma indirmeyi hedefliyoruz.

Kilitleme Etiketleme : Bakımın sigortası

Kilitleme Etiketleme olmadan güvenli bakım hayaldir. Ekipman temizliği ve bakımlarda enerji izolasyonu için önce noktasal tesbit yapıyoruz. Uygun kilitleme-etiketleme araçları seçiyor, prosedür oluşturuyoruz. Kilitleme-etiketlemenin pratik olarak uygulanamadığı bakım görevleri için alternatif çözümler üretiyoruz.

Eğitim için ayrılan zaman değerlidir

Statik elektrikten makine güvenliğine kadar geniş bir yelpazede farkındalık eğitimlerimiz noktasal risklere akılcı çözümler sunuyor. Geniş eğitim portföyümüz 15 dakikalık işbaşı konuşmalarından birkaç gün süren uygulamalı eğitimlere kadar yüzlerce programı içeriyor. İş güvenliği eğitim ihtiyaçlarınızı belirliyor, doküman hazırlıyor , filmler ve animasyonlarla destekleyip  unutulmaz eğitimler sunuyoruz.

Referanslar

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
apng-001
apng-002
apng-003
apng-004
apng-005
apng-006
apng-007
betek-boya
TOP