Yangın Uzmanlığı Eğitimi

Yangın güvenliği,birden fazla bilim dalını ve mühendislik disiplinini ilgilendiren bir uzmanlık dalıdır ve

birçok ülkede bu konuda özel eğitim programları düzenlenmektedir.

Örneğin Almanya'da  alanı belli büyüklüğün üzerindeki endüstriyel tesisler,hastane,havaalanı,

alışveriş merkezi gibi toplanma mekanları yangın sertifikasyon eğitimi almış

"yangın sorumlu" sundan belirli sürelerde hizmet almakla yükümlüdür.

Yangından korunma ; pasif (yapısal-mimari),aktif (tesisat -donanım) ve organizasyonel olarak üç ana kategoride ele alınmaktadır.

 

Ülkemizde yangından korunma uzmanlığı konusunda ilk eğitim programı bu konudaki araştırma,yayın ve

eğitim faaliyetlerinin yanında TÜYAK (Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı) Başkanlığını da

yürüten Cemal KOZACI Hocamızın koordinatörlüğünde İstanbul Maltepe Üniversitesinde

yürütülen bu program yangın güvenliği "disiplinini" tüm boyutlarıyla interaktif olarak ele almaya çalışacaktır.

Bu programa nacizane benim de katkılarım oldu.

Umuyoruz ki ülkemizde bu tür spesifik konulardaki eğitimler yaygınlaşır ve Yangın Uzmanlığı Programı

nice yeni eğitim programlarının açılmasına vesile olur.

 

Selam ve Saygılarımla,

Kemal ÜÇÜNCÜ

Not: Programa ait detaylı bilgi almak için Malteme Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası na bakınız.

TOP