Yanmanın Davranışı

Yanmanın nasıl olduğunu anlamak yangın söndürme yöntemlerinin

seçiminde ve yangın önlemlerinin alınmasında fayda sağlar.

Ekli sunuşta yanmanın nasıl davranış gösterdiği ana hatlarıyla 20

sayfada özetleniyor.

http://www.slideshare.net/kemalucuncu16/yangin-kimyasix

TOP