Adana İSG Kongresi-2015 Bildirisi

Finlandiya,Almanya ve Fransa gibi AB ülkelerinde İSG uygulamaları ve yapılanma nasıldır?

İSG uzmanları ve işyeri hekimleri nasıl eğitiliyor?

Ülke bazında hangi yapılar İSG çalışmalarına katkı sağlıyor?

Bu bildiride özetle bu konular araştırılmakta ve ülkemize yönelik öneriler sunulmaktadır.

İndirmek için TIKLAYINIZ...

TOP