2014 SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi

Ülkemizde iş kazalarına ilişkin en önemli veri SGK'nın yıllık olarak yayınladığı istatistiklerdir.

SGK 2015 Kasım ayı içinde 2014 yılına ait istatistikleri yayınladı.

2014 yılı iş kazalarına ait bu ham verileri excel'de işleyerek yorumladım.

Ulaştığım sonuç ve önerilerimi ekli dosyada görebilirsiniz...

TOP