Society for Maintenance & Reliability Professionals

Amerikan kökenli Bakım ve Güvenilirlik Profesyonelleri Derneği, bakım ve güvenilirlik konusunda önemli kuruluşlarda yıllarca emek vermiş,

kitaplar yazmış ve Dünya çapında seçkin üyeleri olan bir sivil toplum kuruluşudur. Temel faaliyet konuları; bakım ve güvenilirlik

konularında uluslarası işbirliği yapma ve bilgi ağı oluşturmak, standartların hazırlanmasında katkı koymak, eğitim vermek, yayın yapmak ve 

uluslararası tanınırlığı olan sertifikasyon faaliyetlerini yürütmektir.

Kuruluşun amaç ve hedeflerinin anlatıldığı İngilizce kısa videoya buradan ulaşabilirsiniz.

 

TOP